Η επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση της Πόλης 1923-1974

Παρουσίαση του συγγράμματος «Η επιρροή της τουρκικής πολιτικής στην ελληνική εκπαίδευση της Πόλης (1923-1974). (Παρουσίαση βιβλίου)

Η μετάφραση και η έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήθηκαν με την ευγενική υποστήριξη των:

ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ''ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ''

ΦΑΙΔΩΝ ΒΕΚΙΡΗΣ

Σύνδεσμοι για τους χορηγούς: