Προφορική Ιστορία

Στόχος της «προφορικής ιστορίας» είναι να μελετήσει το παρελθόν μέσα από προσωπικές αφηγήσεις.

Οι συνεντεύξεις και η καταγραφή των προσωπικών βιωμάτων αποτελούν το κύριο αντικείμενο εργασίας.

Η Βασιλική Μέλλου-Βενέζη, το γένος Γιαννακού Μπιμπέλα, μητέρα της Αγάπης Μολυβιάτη-Βενέζη (Αρχείο Άννας Βενέζη-Κοσμετάτου)