Τα Νέα του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ

"Πενήντα χρόνια από τα Σεπτεμβριανά" - Βιβλιοκριτική από τον Θανάση Βασιλείου

Η επιμέλεια και η επιλογή των κειμένων του βιβλίου οφείλονται στις Ειρήνη και Καίτη Σαριόγλου. Η Ειρήνη Σαριόγλου είναι ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνωστή για τη μελέτη Turkish Policy Towards Greek Education in Istanbul, 1923-1974 (αγγλική έκδοση του ΕΛΙΑ, 2004) και η Καίτη Σαριόγλου είναι φιλόλογος στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο, αρθρογράφος και μεταφράστρια (πρόσφατη μετάφρασή της, «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλ. Αδαμόπουλου στα τουρκικά).

 

14.05.2006