Διαδικτυακή Ημερίδα Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης & Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων - 19.04.2021

Σχετικά με την εκδήλωση

H Γ.Γ του ΙΔΙΣΜΕ, Δρ. Ειρήνη Σαρίογλου συμμετέχει στην ημερίδα  «Από το Κράτος στο Έθνος και το Κράτος των Ελλήνων». Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο, 17 Απριλίου 2021. 

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση παρακαλούμε όπως αντιγράψετε και επικολλήσετε τους κάτωθι ηλεκτρονικούς συνδέσμους σε οποιονδήποτε browser:

             Facebook:www.facebook.com/dimosvvv 

            Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCOI1mGmL35xQSeXGVBvOXjw