Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. αναπτύσσει μια πολύπλευρη και επιμορφωτική δράση μέσω των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων .Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων (όπως ιστορία, θέατρο, λογοτεχνία, διδασκαλία τουρκικής γλώσσας κ.ά.) και απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ιδιαιτέρως πρωτότυπα και ενδιαφέροντα είναι τα προγράμματα για μαθητές και φοιτητές σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.